top of page

KVKK nedir kısaca?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (kısaca KVKK), Türkiye'de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

KVKK kapsamına kimler girer?

Bu maddeye göre Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.

EShopica Firewall Bu noktada neden gerekli ?

Tek bir cihazla hem KVVK yükümlülüğünden hemde 5651 sayılı yasal zorunluluktan kurtulmak için Yapay Zeka destekli EShopica Firewall kullanmalısınız.

KVKK ve EShopica Firewall

Hakkında Bilinmesi gerekenler

01

KVKK Suçu nedir ?. EShopica Firewall neden gerekli ?

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.136/1). Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Yapay zeka destekli EShopica Firewall sizi bu veri kayıplarından, veri sızıntılarından ve veri hırsızlıklarından koruyarak yasal düzenlemelerdeki sorumluluklarınızdan sizi kurtarır.

02

KVKK - EShopica Firewall olmazsa ne olur

TCK 138/2'ye göre hapis cezası da bulunuyor. Kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması ya da yok edilmesi gereken bir veri ise, verilecek ceza bir kat arttırılır. Yani, suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olur.

03

KVKK güncel para cezaları ne kadar

Yıllık personel sayısı 50'den fazla olan yahut bir evvelki yıla ait mali bilanço toplamı 25 milyon TL'yi geçen şirketler bu sicile kayıt yaptırmak zorunda. Anlaşılacağı üzere VERBİS; kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kaydolması gereken ve halka açık olan bir sicil.

04

KVKK hangi şirketler için zorunlu

Yıllık personel sayısı 50'den fazla olan yahut bir evvelki yıla ait mali bilanço toplamı 25 milyon TL'yi geçen şirketler bu sicile kayıt yaptırmak zorunda. Anlaşılacağı üzere VERBİS; kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kaydolması gereken ve halka açık olan bir sicil.

05

KVKK Sorumluluğundan EShoppica Firewall ile kurtulun

Ülkemizde son yıllarda zorunlu hale getirilen ISO 27001 bilgi güvenliği standardı ve 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (kısaca KVKK) güvenlik testlerini zorunlu kılmaktadır. İster zorunluluk olsun ister isteyerek yapılsın, sızma testleri bilgi güvenliğinin emniyet sibobudur.

KVKK işletmeler için Neden zorunlu ve EShopica Firewall neden gerekli ?

KVKK, kişisel verilerin korunması hakkında Türkiye'de yürürlükte olan bir yasal düzenlemedir. Bu düzenleme, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, kullanımı ve paylaşımı gibi konularda belirli kurallar ve prosedürler oluşturarak, bireylerin verilerinin güvenliğini sağlamayı hedefler.

KVKK'nın en ilgi çekici özelliklerinden biri, kişisel verilerin sadece belirli amaçlar doğrultusunda kullanılması gerektiğinin vurgulanmasıdır. Yani, bir kişinin verileri sadece belirli bir amaç için toplanabilir ve bu amaç dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ayrıca, kişisel verilerin saklanması, güvenliği ve erişimi gibi konularda da detaylı düzenlemeler getirilmiştir.
 

KVKK'nın getirdiği bu kurallar, bireylerin verilerinin güvenliği konusunda farkındalık oluşturmuş ve şirketlerin veri güvenliği konusunda daha hassas davranmalarına yol açmıştır. Bununla birlikte, KVKK'nın uygulanması ve denetlenmesi konusunda da ciddi bir çalışma ve yatırım gerektirdiği unutulmamalıdır.

bottom of page