top of page

1. 5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen tüm erişim sağlayıcılar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bunları uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma gibi sıralayabiliriz. 

2. Kanun maddesince alınması istenen tedbirler tamamı ile kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi bu kaybın yanı sıra kamu kurumları ve özel firmalar için prestij kaybına da sebep olabilmektedir.

5651 sayılı yasal zorunluluk

LOG Kaydı Tutma - EShopica Firewall

01

Şirket yükümlülükleri ve EShopica Firewall

5651 no’lu yasa ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu (TİB) her kurum için bazı yükümlülükler getiriyor:  

1. Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB
    sayfalarına erişimlerinin engellenmesi.

2. Erişim log ve kayıtlarının tutulması.
   ( Zaman ve Tarih Mührü ile )

3. Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP
    loglarının tutulması.

4. Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu
    Web sayfasını kendi sunucularında
    barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim
    log ve kayıtlarının tutulması. 

02

5651 loglama nasıl yapılır

Yasaya göre altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar internet kaydı tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır. 

03

5651 loglama yasası içeriği

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. İntihara yönlendirme (madde 84)

2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra)

3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190)

4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194)

5. Müstehcenlik (madde 226)

6. Fuhuş (madde 227)

7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),suçları.

8) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.  

Bu Kapsamda suçun kimin tarafından işlendiğini tespit edebilmek için kurum ve işletmeler 5651 sayılı kanuna uygun şekilde LOG tutmak zorundadır. Yapay zeka destekli EShopica Firewall bunu sizin için yapar.

04

5651 in Şirketinize getirdiği zorunluluklar'dan EShopica Firewall ile kurtulun

Bu Kapsamda suçun kimin tarafından işlendiğini tespit edebilmek için kurum ve işletmeler 5651 sayılı kanuna uygun şekilde LOG tutmak zorundadır.  5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu kanun gereği internete çıkacak her kullanıcı IP'si, MAC adresi, hangi zaman aralıklarında interneti kullandığı ve tüm internet trafiğini LOG 'unu tutmak ve bu LOG 'lara kullanıcı müdahalesi olmadan zaman damgası vurularak 2 yıl süreyle depolanması gerekmektedir

5651 Sayılı Kanun maddesinin

yükümlülüklerinden EShopica Firewall ile kurtulun

5651 sayılı Kanun, Türkiye'de internet üzerindeki suçları ve bu suçların önlenmesini düzenleyen bir yasadır. Bu yasa, internet ortamında yapılan suçlara karşı önemli bir koruma sağlayarak, vatandaşların güvenli bir şekilde internet kullanmalarını amaçlamaktadır.

Yasa, özellikle çocukların ve gençlerin internet ortamında maruz kalabilecekleri zararları önlemek için önemli düzenlemeler içermektedir. Pornografi, şiddet içerikli materyaller ve uyuşturucu kullanımı gibi zararlı içeriklerin internet üzerinde yayılmasını engellemeyi hedefler.

Aynı zamanda yasa, kişisel verilerin korunması konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. İnternet kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması için gereken önlemleri almak, veri ihlallerini önlemek ve gerekli durumlarda müdahale etmekle ilgili düzenlemeler içermektedir.

5651 sayılı Kanun, Türkiye'nin internet ortamında suçların önlenmesi ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanması konusunda attığı önemli adımlardan biridir. İnternetin güvenli kullanımı için bu yasa çerçevesinde alınan önlemler, kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik adımların atılmasını da teşvik etmektedir.

bottom of page